Ñoquis

ESTE DOMINGO 29 ÑOQUIS

Estimados /as os invitamos para este domingo 29 de noviembre a partir de las 21:00 horas a compartir con todos nosotros ÑOQUIS

Como siempre estaremos encantado de poder contar con la presencia de todas y todos. Especialmente este domingo que coincide con la segunda vuelta para elegir nuevo presidente de Uruguay.

Un cordial saludo.

Asociación de uruguayos y gallegos retornados del Uruguay“25 de Agosto” de A Coruña (España)

 

Plaza del Comercio nº3   Bajo. C.P.15010 A Coruña-Galicia (España)

 

Telf. (+34)696371135  –  –  (+34)685969413

 

rodelu25deagosto@yahoo.es

 

 

XUNTANZA 02/12/2009 – 20:30hrs.

(SÓ ASOCIACIÓNS DA ZONA DE  SANTIAGO)

 

CONVOCATORIA DE XUNTANZA ORDINARIA PARA O MÉRCORES DÍA 2 DE DECEMBRO  ÁS 20:30 H NO CTC (SAN ROQUE Nº6 BIS). TEL: 981-576142-981580506

ORDE DO DÍA (Podemos incluir calquera outra cuestión que consideredes importante)

1.- Aprobación da acta da xuntanza anterior.

2.- Información sobre diversas actuacións realizadas en relación con actuacións discriminatorias cara o colectivo inmigrante. Xuntanza co Colexio de Avogados de Santiago prevista para a primeira semana de Decembro.

3.- Campaña contra o cambio da Lei de Estranxeiría:  Valoración das actividades desenvolvidas e propostas de  actuacións para o 18 de Decembro (en función das propostas que saían da xuntanza do Foro Galego do sábado día 28 de Novembro).

4.- Información sobre a Asemblea 2010. Acordos e Propostas despois da Xuntanza do Foro Galego do 28 de Novembro.

5.- Campañas educativas. Informe da Comisión Educativa.

6.- Blog  do Foro Galego de Inmigración. Análise de documentos estructuradores do Foro. Documento da Comisión de Participación Cidadá do Foro.

7.- Información sobre Xornada Revindicativa en relación co Cumio sobre Cambio Climático promovida pola RA para o sábado día 12 de Decembro en Santiago e outras zonas de Galicia.

8.- Valoración de actividades desenvolvidas: Belenes convidad@s pola Asociación Santiago-Centro. Xornada de Inmigración e Veciñanza organizada polos Planos Comunitarios de Barrio de Galicia (6-7-8 de Novembro). Desta Actividade saíu a posibilidade de concretar en Santiago un traballo coordenado co Plan Comunitario do Barrio de Vite. Información sobre propostas de traballo nesta área.

9.- Información de Actividades das Asociacións e Entidades do Foro

10.- Preguntas e Suxestións.

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia)  quere facer público o seguinte Comunicado en relación coa aprobación prevista polo Pleno do Congreso dos Deputados para  o xoves día 26 de Novembro da nova Lei de Estranxeiría, o que supón a súa aprobación definitiva:

1.- Lamentar que de novo as aportacións introducidas no tramite parlamentario tanto  no Congreso como no  Senado son claramente insuficientes. Aínda que se amplían as medidas cautelares alternativas ao internamento e establécese a vixiancia xudicial concreta sobre os centros de internamento, mantense a intolerable ampliación do tempo de estancia neses centros de 40 a 60 días. Noutros aspectos tampouco houbo melloras substanciais: non se garanten os dereitos das mulleres inmigrantes en situación de irregularidade administrativa que sufren situacións de violencia de xenero, por exemplo.

2.- O Foro Galego de Inmigración secunda unha campaña urxente a nivel estatal promovidapor diferentes plataformas , que pretende “bombardear” os correos eléctronicos dos e das deputad@s, como se fixo a semana pasada cos senadores (No Senado o Goberno gañou a votación pola mínima: 126 a favor e 125 en contra), para que alomenos se introduza unha enmenda que respalda mesmo o Partido Popular para establecer un modelo de 40+20. É dicir manter como prazo xeral os 40 días, coa posibilidade se o considera oportuno o xuíz instructor do expedente de ampliar a mesma aos 60 días.

3.- Recordar que a reforma da Lei que aproba definitivamente este xoves día 26 de Novembro o Congreso dos Deputados, insiste en criminalizar ás persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa e mesmo as persoas e entidades que lles axudan de forma solidaria, facilitando polo tanto que caían en mans de redes de explotación laboral ou de prostitución.

4.- Por último o Foro Galego de Inmigración promoverá actos e actividades en diferentes lugares de Galicia entorno ao día 18 de Decembro, Día Mundial das Migracións, para reafirmar á nosa oposición a este lamentable cambio lexislativo, e continuar a sensibilización e concienciación social para promover unha nova sociedade intercultural con dereitos iguais para todos e todas.

Para máis información:  Miguel Fernández (981-580506-662307019) ou Rocio Rodríguez 981-580506-600-876480) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia) e a Asociación Sociocultural Afrolatina de Ourense queren facer público o seguinte Comunicado:

            O Proximo Mércores 25 de novembro ás 20 h tendrá lugar Frente á Subdelegación do Governo de Ourense unha Concentración pacífica, baixo o lema: TODAS/OS SOMOS AMINETU HAIDAR  — TODAS/OS QUEREMOS REGRESAR!  En solidaridade e apoio da activista saharaui na defensa dos dereitos humanos Aminetu Haidar, conocida como LA GHANDI DEL SAHARA.

Aminetu Haidar,  foi expulsada do Sahara, o día 13 de Novembro sen pasaporte cara a  Lanzarote en contra da súa vontade . No Aeroporto desa cidade  negouse a sair ata que se lle permita poder voltar a súa terra.  Mantén unha folga de fame no aeroporto, onde pasa todo o día sendo desaloxada pola forza de noite-, en espera de poder regresar á súa terra natal. A saúde de Aminetu Haidar,  e moi débil despois das primeiras 12 horas de folga de fame,  e corre un grave perigo. A úlcera sangrante que se lle diagnosticara no madrileño Hospital da Paz podería chegar a  rovocarlle a norte. Esta activista saharaui  foi torturada durante máis  de 4 anos nas cadeas marroquinas, conseguíu  a súa liberdade grazas ás presións de ONGs. Esta muller recibíu xa  5 premios como defensora dos dereitos humanos. 

Pedimos a máxima difusión desta información.

Para máis información: Asociación Sociocultural Afrolatina (988-229619/680-794008) www.afrolatinaourense.org   ou Miguel Fernández-Foro Galego de Inmigración (981-580506) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

Diante das renovacións de Autorizacións de Residencia por circunstancias excepcionais

Ola a Todas e Todos!!
Observamos que nas Renovacións de Autorizacións de Residencia por circunstancias excepcionais están concedendo unha Autorización Temporal por circunstancias excepcionais, que non conleva Autorización de traballo… é un erro xa que se a Administració n recoñece que continuan ou subsisten as mesmas circunstancias que deron lugar a primeira concesión teñen que conceder Residencia e Traballo. Así o refricte o Real Decreto 2393/2004, no seu Artigo 47 di no seu Apartado 1. O que hai que solicitar se veu a Concesión é unha Revisión da Solicitude baseándonos nese artigo.

Saúdos!! Laura Bugallo

Artículo 47. Renovación y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
1. Los titulares de una autorización concedida por el Secretario de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán renovar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que permanecen las razones que motivaron su concesión. Solamente en el caso de que las autoridades concluyesen que han cesado las razones que motivaron su concesión, podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por este reglamento para su obtención, con excepción del visado.
2. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por los motivos recogidos en el apartado 3 del artículo 45 se regirán para su renovación por la normativa de asilo y protección temporal aplicable.
3. En las autorizaciones concedidas por los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98, los titulares de la autorización podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar.
4. Los extranjeros podrán solicitar la autorización de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo o, cuando se haya previsto, la renovación de la autorización por circunstancias excepcionales, durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia) e a proposta da Asociación Sociocultural Afrolatina de Ourense quere facer público o seguinte Comunicado para reiterar o noso apoio e solidariedade coa activista e ex prisioneira política Aminatou Haidar,  detida  o 14 de Novembro de 2009 no Aeroporto de El Aaiun e expulsada do Sahara, sen pasaporte cara a  Lanzarote en contra da súa vontade

Desde ese dia, Aminatou Haidar está en folga de fame e periga o seu estado de saúde, xa moi agravado polas consecuencias de ter estado anos no cárcere.  Do dito aeroporto negase a sair ata que se lle permita poder voltar a súa terra natal no Sahara.  Desde ese día es desaloxada pola forza, pola garda civil todas as noites.

 Según o goberno, España acolleu  a Aminatou Haidar no seu territorio por “razóns humanitarias” , e por ter permiso de residencia. Sen embargo por no ter pasaporte (retenido polo gobernó marroquino) non pode regresar a seu terra.

Condenamos firmemente a actitude do Goberno español, por permitir que foran violadas as disposicións de dereito internacional aceitando o seu traslado a Lanzarote. Desde O Foro de Inmigración demandamos que se lle permita regresar á principal cidade do Sahara Occidental e protestamos pola súa entrada forzosa en España, a pesar de non ter pasaporte. Pedimos a máxima difusión desta información e facemos  un solemne chamamento a  toda persoa con conciencia humana,  para expresar a súa solidariedade con esta vítima da democracia. 

Para máis información: Asociación Sociocultural Afrolatina (988-229619/ 680-794008) www.afrolatinaouren se.org   ou Miguel Fernández-Foro Galego de Inmigración (981-580506) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

OBRADOIRO DE SAUDE PARA MULLERES INMIGRANTES

Informamos:

O Concello da Xuventude de Galicia organiza o “OBRADOIRO DE SAUDE PARA MULLERES INMIGRANTES”, que ten como obxectivo xeral, promover e mellorar a saúde das mulleres inmigrantes, contribuíndo á reducción das inequidades de xénero, e permitirlles ás mulleres inmigrantes, o acceso á información e aos recursos materiais en materia de saúde.

Día: 24 de novembro
Hora: de 10:00 as 13:00 hs
Lugar: Centro sociocultural e xuvenil “O Ensanche” (Rúa Frei Rosendo Salvado Nº 14-16- Santiago).

Poden formalizar sua inscripción a través do telefono: 981-542-465

INVITACIÓN

 

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia) e a proposta da Asociación Sociocultural Afrolatina de Ourense quere facer público o seguinte Comunicado en relación cos actos violentos cometidos pola Garda Civíl no Aeroporto de Lanzarote para expulsar á activista saharaui na defensa dos dereitos humanos Aminetu Haidar, conocida como LA GHANDI DEL SAHARA, dese Aeroporto

Os feitos denunciados son os seguintes:

A  activista saharaui, Aminetu Haidar, coñecida como LA GHANDI DEL SAHARA, foiexpulsada do Sahara, o venres pasado, día 13 de Novembro sen pasaporte cara a  Lanzarote en contra da súa vontade . No Aeroporto desa cidade  negouse a sair ata que se lle permita poder voltar a súa terra natal no Sahara. A noite do pasado luns día 16 de Novembro foi desaloxada pola forza, pola garda civil,  do aeródromo por terceira noite consecutiva. Aminetu declarouse en folga de fame ata que lle deixen voltar ao seu país.
Esta activista saharaui  foi torturada durante máis  de 4 anos nas cadeas marroquinas, conseguíu  a súa liberdade grazas ás presións de ONGs. Esta muller recibíu xa  5 premios como defensora dos dereitos humanos. Despois  do acontecido onte martes día 17 de Novembro no Aeroporto de Lanzarote, descoñecemos o seu paradoiro actual.”

Pedimos a máxima difusión desta información e facemos  un solemne chamamento a  toda persoa con conciencia humana,  para expresar a súa solidariedade con esta vítima da democracia

Para máis información: Asociación Sociocultural Afrolatina (988-229619/680-794008) www.afrolatinaourense.org   ou Miguel Fernández-Foro Galego de Inmigración (981-580506) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración  (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia)  quere facer público o seguinte Comunicado en relación coa aprobación prevista polo Pleno do Senado para o martes día 17 de Novembro da nova Lei de Estranxeiría:

1.- Lamentar que de novo as aportacións introducidas no tramite parlamentario no Senado son claramente insuficientes. Aínda que se amplían as medidas cautelares alternativas ao internamento e establécese a vixiancia xudicial concreta sobre os centros de internamento, mantense a intolerable ampliación do tempo de estancia neses centros de 40 a 60 días. Noutros aspectos tampouco houbo melloras substanciais: non se garanten os dereitos das mulleres inmigrantes en situación de irregularidade administrativa que sufren situacións de violencia de xenero, por exemplo.

2.- O Foro Galego de Inmigración secunda unha campaña urxente a nivel estatal promovida

por diferentes plataformas , que pretende “bombardear” os correos eléctronicos dos e das senadoras, para que alomenos se introduza unha enmenda que respalda mesmo o Partido Popular para establecer un modelo de 40+20. É dicir manter como prazo xeral os 40 días, coa posibilidade se o considera oportuno o xuíz instructor do expedente de ampliar a mesma aos 60 días.

3.- Aplaudir as actuacións  xudiciais que nos últimos días en Lugo e a súa provincia perseguen a persoas e grupos que se lucran explotando a persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa. Esixir a máxima contudencia con estas actuacións delictivas e recordar que a reforma da Lei que aproba o Senado este martes día 17 insiste en criminalizar as persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa, facilitando polo tanto que caian en mans destas redes de explotación.

 

APOYO URGENTE: CIE

 

 Campaña “PARA QUE EL DERECHO NO SE DETENGA A LA PUERTA DE LOS CIE” y PARA PEDIROS AYUDA URGENTE.

En pasado jueves 29 el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen de la Comisión. El texto aprobado contiene alguna de nuestras reivindicaciones,  por ejemplo, se amplían las mediadas cautelares alternativas al internamiento y se establece la necesidad de que exista en la demarcación territorial de cada CIE de un juez encargado de velar por el respecto de los derechos de los privados de libertad.

 NO hemos logrado otro de nuestros principales objetivos: evitar la ampliación a sesenta días del internamiento, a pesar de que desde  IU, ER e ICV  y desde el Grupo Mixto se presentaron enmiendas en contra de la ampliación. En esta cuestión el Grupo Socialista y quienes votaron a favor de la ley se han situado a la derecha incluso del Grupo Popular, que presentó la enmienda  “40 + 20”, en el sentido de mantener el plazo general de internamiento en cuarenta días y que sólo en casos excepcionales el Juez Instructor pudiera ampliar el internamiento otros veinte días más, posibilidad mejor que la aprobada, pues evitaría la aplicación generalizada e indiscriminada de los sesenta días de internamiento. La tramitación en el Senado está siendo de verdad urgente. Según la prensa, la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado habría  aprobado hoy los 60 días, a pesar de que todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE habían presentado enmiendas bien pidiendo 40 días, bien pidiendo 40+20. NOS RESULTA ABSOLUTAMENTE INCOMPRENSIBLE QUE EL PARTIDO SOCIALISTA APRUEBE ÉL SÓLO Y EN CONTRA DE TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS UN ENDURECIMIENTO INNECESARIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES. DEBERÍAN SENTIRSE MUY AVERGONZADOS.

Las posibilidades de que el Pleno del Senado rechace los 60 son mínimas y nuestras posibilidades de actuación reducidísimas, pues el Pleno será el próximo martes 17 (esto sí que es urgencia). Pero, como las batallas sólo están perdidas cuando no se libran, VAMOS A INTENTARLO. Y para eso te pedimos tu ayuda urgente. Consiste en  envíar un email a los Senadores con el asunto y mensaje que tú desees oponiéndote a los 60 días: llamando la atención sobre lo innecesario de la ampliación, apelando a la conciencia, a la justicia o simplemente al sentido común, llamando a desobedecer la disciplina de partido.

En el documento adjunto encontrarás los emails de los Senadores.

Si te es posible, ENVÍA TUS MENSAJES HOY MISMO. El procedimiento de urgencia lo que pretende es dejarnos fuera de juego.

Muchas gracias de nuevo por tu ayuda y un fuerte abrazo.

Marga Martínez Escamilla

Julián Ríos Martín

GRUPO INMIGRACIÓN Y SISTEMA PENAL

Reunión Grupo Participación Ciudadana y Acción Colectiva: 16/11/09 – 20:30hrs.

imagesAmigos del foro:

Se invita a toda persona interesada a participar en la próxima reunión del grupo de trabajo: “Participación ciudadana y acción colectiva”, del Foro Gallego de Inmigración.

Fecha de nuestra próxima sesión de trabajo: lunes 16 de noviembre a las 20:30hrs. En el despacho nº 8 de la Facultad de Ciencias Políticas de la USC.

El tema a tratar:   

–          Revisión de propuestas para la V Asamblea de Inmigración y Emigración de Retorno (2010 – Ferrol). Como antesala a la reunión general del Foro Gallego de Inmigración para tratar este tema (el día 28 de noviembre).

Saludos.  

XUNTANZA FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN -28 de Novembro

Santiago, 12  de Novembro de 2009

 Ola  Compañeiros e Compañeiras:

Despois dun tempo que adicamos a concretar a posibilidade de celebrar a nosa Asamblea do ano 2010 en Ferrol e a loitar contra o cambio na Lei de Estranxeiría, conven voltar a coordenarnos, polo que  Convocamos unha   XUNTANZA DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN para o sábado día 28 de Novembro ás 11:00 h en Santiago no Centro Social de Fontiñas (Rúa Berlín nº 13)- O lugar habitual-

Os temas que propoñemos inicialmente, aínda que trataremos cualquier cuestión que vos pareza importante, serían:

1.- Asemblea 2010. Na Xuntanza van participar representantes do grupo de asociacións de Ferrol que se queren comprometer na organización da Asemblea do ano 2010 nesa cidade. Polo tanto temos que fixar data, contido, proceso de traballo cara a Asemblea, difusión da mesma, etc.

 2.-Campaña sobre o Proxecto de cambio de Lei de Estranxeiría que está a tramitar o Parlamento Español. Aínda que o cambio está en marcha e vai concretarse, desafortunadamente en pouco tempo, pensamos as asociacións de Santiago en propor algún acto conxunto para o día 18 de Decembro, Día Mundial das Migracións. (tamén a nivel estatal vai prepararse algo para ese día).

3.- Rexistro de casos de discriminación  a persoas inmigrantes en Galicia  e dun mecanismo de protesta social e administrativa diante destas situacións. Valoración e Alternativas ante a influencia dos cambios da Lei  para as persoas en situación de irregularidade administrativa.

4.- Valoración de Presentación do Foro ao novo  responsable da Área de Inmigración e Emigración do goberno da Xunta. Formulas e camiños para transladar as nosas propostas ao conxunto da sociedade e denunciar a actitude negativa da actual administración autonómica diante das nosas revindicacións.

5.- Preguntas e Suxestións.

Por favor confirmar asistencia e facede un esforzó por vir alguén das diferentes zonas (Vigo, A Coruña, Ourense, etc) a esta  xuntanza porque imos tentar deixar moi perfilada a Asemblea 2010, ademáis  doutras cuestións que son tamén importantes.

 

Para calquer dúbida ou aclaración contactar con Miguel Fernández ou Rocío Rodríguez (981-580506-600876480) E mail: foroinmigracionsantiago@yahoo.es

II Foro de las Migraciones

Fecha inicio: 13 noviembre 09 Fecha fin: 13 noviembre 09

Horario:

Mañana y tarde

Lugar: Centro Cultural Caixanova. Policarpo Sanz, 13. VIGO – PONTEVEDRA

Entidad : Concello de Vigo. Oficina de Inmigración

Descripción

  • Desde la acogida a la integración en la enseñanza obligatoria
  • Presentación del Plan de emigración y convivencia intercultural 2009-2011
  • Desde la acogida a la integración en las universidades gallegas
  • La participación en el proceso de integración desde los sindicatos, las asociaciones y ongs

Más informaciónWeb

COMUNICADO DE PRENSA

COMUNICADO   DE PRENSA 

O Subdelegado de Goberno de A Coruña manterá unha entrevista con representantes do Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia)  o mércores  día 11 de novembro ás 9:00 h na sede da Subdelegación (Avda da Marina nº 23- A Coruña)  para clarexar unha denuncia sobre unha agresión racista sufrida por unha familia de orixe chileno en Ferrol o pasado día 4 de Outubro. A denuncia inclue a grave falta de resposta policial ante a agresión recibida por esa familia.

Despois da Xuntanza, ás 10:00 h do mércores día 11 de Novembro na mesma porta da Subdelegación do Goberno, con membros da propia familia agredida que participará na Xuntanza, os representantes do Foro atenderán aos medios de comunicación para informar dos resultados da mesma.

A solicitude que transladou o Foro ao Subdelegado de Goberno foi a seguinte:

“Muy buenas tardes, le escribo para comunicarles que mi familia y yo fuimos víctimas de un brote racista y
xenófobo ,donde hubo un casi un linchamiento,para mi familia. Esto sucedió, el  domingo día 4 de Octubre  a las 7 de la mañana en el portal de mi domicilio na Rúa  Rio L erez nº 8 en Ferrol. Veníamos de una fiesta,mi hija,un sobrino y su padre. Nos sentamos en el portal de mi domicilio a aconversar y descansar los pies. Por el cansancio,decidi subir hasta casa,me duché y vestí con pijama.en ese momento cuando me disponía a acostarme,escuché golpes y discuciones,me dí cuenta que esto estaba sucediendo en mi portal.
Bajé inmediatamente,para auxiliar a mi hija,y sobrino. Tal fue la sorpresa al ver a  un grupo de persoas que  estaban subiendo por las escaleras para sacarlos a la calle para agredirlos de forma violenta. Le dije a mi hija que llamara a la policia,y lo hizo 2 veces al 091,le dijeron que no podian hacer nada porque no era
competencia de ellos la primera vez. En la segunda ocasión le dijeron que no llamara que no podían hacer nada y una tercera llamada no la respondieron.
Lamentablemente todo esto paso muy rapido,y al no venir la policia tuve que hacer frente a la situacion,defendiendo a mi familia sola,en contra de un grupo que calculo de unas 30 personas que proferían insultos racistas y muchas amenazas hacia mi familia.  La única persona que nos defendió fue el presidente de mi comunidad,que nos conoce,por ser,peronas equilibradas y tranquilas.”

Tratase  dunha família de persoas de orixe chileno que xá están nacionalizadas españolas e que  se sinten gravemente ameazad@s.  Dende o Foro consideramos  que hai varios aspectos de especial importancia neste feitos:

– A actuación dun grupo de persoas, bastante numeroso , cunha clara compoñente racista e violenta, que  conven investigar para tentar atallar antes de que suceda algo máis grave ainda.

– A actuación da Policia Nacional de Ferrol que atende o servizo do 091, que segundo a denuncia fixo unha grave deixación das súas responsabilidades que conven investigar e clarexar o antes posible.

– A necesidade de garantir a seguridade desta familia de orixe chileno residente en Ferrol, que se sinte, lóxicamente, gravemente ameazada.

Consideramos do máximo interese unha aclaración por parte da máxima autoridade provincial en temas de seguridade diante desta denuncia contrastada e respaldada pólo próprio  Concello Ferrolá.

Aproveitaremos  a xuntanza para comentar algunha outra cuestión relacionada  coas intervencións con excesivo celo por parte das forzas de orde pública coas persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa  que vimos denunciando nos últimos meses.

Para máis información:  Miguel Fernández (981-580506-662307019) ou Rocio Rodríguez 981-580506-600-876480) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

Reunión Grupo de Trabajo: “Participación ciudadana y acción colectiva”

Amigos del foro:

Se invita a toda persona interesada a participar en la próxima reunión del grupo de trabajo: “Participación ciudadana y acción colectiva”, del Foro Gallego de Inmigración.

Fecha de nuestra próxima sesión de trabajo: lunes 9 de noviembre a las 20:15hrs. En el despacho nº 8 de la Facultad de Ciencias Políticas de la USC.

El tema a tratar:   

          Presentación de propuestas para la V Asamblea de Inmigración y Emigración de Retorno (2010 – Ferrol). Como antesala a la reunión general del Foro Gallego de Inmigración para tratar este tema (el día 28 de noviembre).

 

Saludos.  

(SÓ PARA ENTIDADES DE CORUÑA)

 

ACHEGAMOS INFORMACION DA FUNDACION UNIVERSIDADE DE CORUÑA PARA ACOLLER ALUMN@S DE PRACTICAS DO CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL 

 

 O PROGRAMA TENDRA UNHA DURACION DUN MES E NON SUPONDRA UN CUSTO PARA A ENTIDADE.

UN SAUDO

 

image001

 

 

 

 

 

image002 

 

  

 

Estimado/a colaborador/a:

La Fundación Universidade da Coruña viene desarrollando desde el 5 hasta el 30 de octubre de 2009 un Curso de “Agente en Mediación Intercultural”,  financiado por la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia. El alumnado del curso está integrado por hombres y mujeres inmigrantes y emigrantes retornados que en estos momentos se encuentran en situación de desempleo y con un variado perfil formativo.  

La duración del curso es de 50 horas durante la cuales los participantes han adquiridos los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para llevar a cabo funciones de mediación intercultural e incluye, a la finalización del mismo, un período de prácticas no remuneradas para todas las participantes.

Mediante este e-mail queremos solicitar su colaboración para acoger a alguno de nuestros alumnos en su organización donde puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso en el ámbito de la mediación intercultural. Cómo único requisito exigido es necesario que la persona que ejerza labores de tutor sobre el alumno sea un mediador intercultural o cualquier otra persona,  que no siendo mediador realice habitualmente las labores propias de dicha ocupación. Somos conscientes de que muchas entidades no poseen en exclusiva un técnico en mediación intercultural, pero suele ser habitual que uno de sus trabajadores realice labores de mediación como parte de sus funciones.

El Programa de Prácticas no supondrá ningún coste para su entidad, tendrá una duración de 1 mes y se formalizará mediante un convenio de colaboración con la Fundación Universidade da Coruña. Los alumnos estarán cubiertos en todo momento por un seguro de accidentes contratado por la propia Fundación.

En el caso de que estén interesados en participar, les agradecería se pusieran en contacto con nosotros antes de próximo miércoles día 4 de noviembre. Para cualquier aclaración, puede contactar con nosotros a través del teléfono 981 167 000; Ext.4394 o 1078, o en la direcciones de correo electrónico eva@udc.es o lgarcia@udc.es.

 

Reciba un cordial saludo,                                                                                                                                 

LAURA GARCIA DEBER

Coordinadora Unidad de Empleo y Formación

Fundación Universidade da Coruña

Paseo de Ronda 47, 2ª Planta

Campus de Riazor

C.P. 15.011 – A Coruña

Tlfn. 981.167000; Ext. 1078

Fax: 981.167040

Web: www.fundacion.udc.es                                                               

E-mail: lgarcia@udc.es