Ñoquis

ESTE DOMINGO 29 ÑOQUIS

Estimados /as os invitamos para este domingo 29 de noviembre a partir de las 21:00 horas a compartir con todos nosotros ÑOQUIS

Como siempre estaremos encantado de poder contar con la presencia de todas y todos. Especialmente este domingo que coincide con la segunda vuelta para elegir nuevo presidente de Uruguay.

Un cordial saludo.

Asociación de uruguayos y gallegos retornados del Uruguay“25 de Agosto” de A Coruña (España)

 

Plaza del Comercio nº3   Bajo. C.P.15010 A Coruña-Galicia (España)

 

Telf. (+34)696371135  –  –  (+34)685969413

 

rodelu25deagosto@yahoo.es

 

 

XUNTANZA 02/12/2009 – 20:30hrs.

(SÓ ASOCIACIÓNS DA ZONA DE  SANTIAGO)

 

CONVOCATORIA DE XUNTANZA ORDINARIA PARA O MÉRCORES DÍA 2 DE DECEMBRO  ÁS 20:30 H NO CTC (SAN ROQUE Nº6 BIS). TEL: 981-576142-981580506

ORDE DO DÍA (Podemos incluir calquera outra cuestión que consideredes importante)

1.- Aprobación da acta da xuntanza anterior.

2.- Información sobre diversas actuacións realizadas en relación con actuacións discriminatorias cara o colectivo inmigrante. Xuntanza co Colexio de Avogados de Santiago prevista para a primeira semana de Decembro.

3.- Campaña contra o cambio da Lei de Estranxeiría:  Valoración das actividades desenvolvidas e propostas de  actuacións para o 18 de Decembro (en función das propostas que saían da xuntanza do Foro Galego do sábado día 28 de Novembro).

4.- Información sobre a Asemblea 2010. Acordos e Propostas despois da Xuntanza do Foro Galego do 28 de Novembro.

5.- Campañas educativas. Informe da Comisión Educativa.

6.- Blog  do Foro Galego de Inmigración. Análise de documentos estructuradores do Foro. Documento da Comisión de Participación Cidadá do Foro.

7.- Información sobre Xornada Revindicativa en relación co Cumio sobre Cambio Climático promovida pola RA para o sábado día 12 de Decembro en Santiago e outras zonas de Galicia.

8.- Valoración de actividades desenvolvidas: Belenes convidad@s pola Asociación Santiago-Centro. Xornada de Inmigración e Veciñanza organizada polos Planos Comunitarios de Barrio de Galicia (6-7-8 de Novembro). Desta Actividade saíu a posibilidade de concretar en Santiago un traballo coordenado co Plan Comunitario do Barrio de Vite. Información sobre propostas de traballo nesta área.

9.- Información de Actividades das Asociacións e Entidades do Foro

10.- Preguntas e Suxestións.

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia)  quere facer público o seguinte Comunicado en relación coa aprobación prevista polo Pleno do Congreso dos Deputados para  o xoves día 26 de Novembro da nova Lei de Estranxeiría, o que supón a súa aprobación definitiva:

1.- Lamentar que de novo as aportacións introducidas no tramite parlamentario tanto  no Congreso como no  Senado son claramente insuficientes. Aínda que se amplían as medidas cautelares alternativas ao internamento e establécese a vixiancia xudicial concreta sobre os centros de internamento, mantense a intolerable ampliación do tempo de estancia neses centros de 40 a 60 días. Noutros aspectos tampouco houbo melloras substanciais: non se garanten os dereitos das mulleres inmigrantes en situación de irregularidade administrativa que sufren situacións de violencia de xenero, por exemplo.

2.- O Foro Galego de Inmigración secunda unha campaña urxente a nivel estatal promovidapor diferentes plataformas , que pretende “bombardear” os correos eléctronicos dos e das deputad@s, como se fixo a semana pasada cos senadores (No Senado o Goberno gañou a votación pola mínima: 126 a favor e 125 en contra), para que alomenos se introduza unha enmenda que respalda mesmo o Partido Popular para establecer un modelo de 40+20. É dicir manter como prazo xeral os 40 días, coa posibilidade se o considera oportuno o xuíz instructor do expedente de ampliar a mesma aos 60 días.

3.- Recordar que a reforma da Lei que aproba definitivamente este xoves día 26 de Novembro o Congreso dos Deputados, insiste en criminalizar ás persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa e mesmo as persoas e entidades que lles axudan de forma solidaria, facilitando polo tanto que caían en mans de redes de explotación laboral ou de prostitución.

4.- Por último o Foro Galego de Inmigración promoverá actos e actividades en diferentes lugares de Galicia entorno ao día 18 de Decembro, Día Mundial das Migracións, para reafirmar á nosa oposición a este lamentable cambio lexislativo, e continuar a sensibilización e concienciación social para promover unha nova sociedade intercultural con dereitos iguais para todos e todas.

Para máis información:  Miguel Fernández (981-580506-662307019) ou Rocio Rodríguez 981-580506-600-876480) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia) e a Asociación Sociocultural Afrolatina de Ourense queren facer público o seguinte Comunicado:

            O Proximo Mércores 25 de novembro ás 20 h tendrá lugar Frente á Subdelegación do Governo de Ourense unha Concentración pacífica, baixo o lema: TODAS/OS SOMOS AMINETU HAIDAR  — TODAS/OS QUEREMOS REGRESAR!  En solidaridade e apoio da activista saharaui na defensa dos dereitos humanos Aminetu Haidar, conocida como LA GHANDI DEL SAHARA.

Aminetu Haidar,  foi expulsada do Sahara, o día 13 de Novembro sen pasaporte cara a  Lanzarote en contra da súa vontade . No Aeroporto desa cidade  negouse a sair ata que se lle permita poder voltar a súa terra.  Mantén unha folga de fame no aeroporto, onde pasa todo o día sendo desaloxada pola forza de noite-, en espera de poder regresar á súa terra natal. A saúde de Aminetu Haidar,  e moi débil despois das primeiras 12 horas de folga de fame,  e corre un grave perigo. A úlcera sangrante que se lle diagnosticara no madrileño Hospital da Paz podería chegar a  rovocarlle a norte. Esta activista saharaui  foi torturada durante máis  de 4 anos nas cadeas marroquinas, conseguíu  a súa liberdade grazas ás presións de ONGs. Esta muller recibíu xa  5 premios como defensora dos dereitos humanos. 

Pedimos a máxima difusión desta información.

Para máis información: Asociación Sociocultural Afrolatina (988-229619/680-794008) www.afrolatinaourense.org   ou Miguel Fernández-Foro Galego de Inmigración (981-580506) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

Diante das renovacións de Autorizacións de Residencia por circunstancias excepcionais

Ola a Todas e Todos!!
Observamos que nas Renovacións de Autorizacións de Residencia por circunstancias excepcionais están concedendo unha Autorización Temporal por circunstancias excepcionais, que non conleva Autorización de traballo… é un erro xa que se a Administració n recoñece que continuan ou subsisten as mesmas circunstancias que deron lugar a primeira concesión teñen que conceder Residencia e Traballo. Así o refricte o Real Decreto 2393/2004, no seu Artigo 47 di no seu Apartado 1. O que hai que solicitar se veu a Concesión é unha Revisión da Solicitude baseándonos nese artigo.

Saúdos!! Laura Bugallo

Artículo 47. Renovación y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
1. Los titulares de una autorización concedida por el Secretario de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán renovar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que permanecen las razones que motivaron su concesión. Solamente en el caso de que las autoridades concluyesen que han cesado las razones que motivaron su concesión, podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por este reglamento para su obtención, con excepción del visado.
2. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por los motivos recogidos en el apartado 3 del artículo 45 se regirán para su renovación por la normativa de asilo y protección temporal aplicable.
3. En las autorizaciones concedidas por los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98, los titulares de la autorización podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar.
4. Los extranjeros podrán solicitar la autorización de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo o, cuando se haya previsto, la renovación de la autorización por circunstancias excepcionales, durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

COMUNICADO DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia) e a proposta da Asociación Sociocultural Afrolatina de Ourense quere facer público o seguinte Comunicado para reiterar o noso apoio e solidariedade coa activista e ex prisioneira política Aminatou Haidar,  detida  o 14 de Novembro de 2009 no Aeroporto de El Aaiun e expulsada do Sahara, sen pasaporte cara a  Lanzarote en contra da súa vontade

Desde ese dia, Aminatou Haidar está en folga de fame e periga o seu estado de saúde, xa moi agravado polas consecuencias de ter estado anos no cárcere.  Do dito aeroporto negase a sair ata que se lle permita poder voltar a súa terra natal no Sahara.  Desde ese día es desaloxada pola forza, pola garda civil todas as noites.

 Según o goberno, España acolleu  a Aminatou Haidar no seu territorio por “razóns humanitarias” , e por ter permiso de residencia. Sen embargo por no ter pasaporte (retenido polo gobernó marroquino) non pode regresar a seu terra.

Condenamos firmemente a actitude do Goberno español, por permitir que foran violadas as disposicións de dereito internacional aceitando o seu traslado a Lanzarote. Desde O Foro de Inmigración demandamos que se lle permita regresar á principal cidade do Sahara Occidental e protestamos pola súa entrada forzosa en España, a pesar de non ter pasaporte. Pedimos a máxima difusión desta información e facemos  un solemne chamamento a  toda persoa con conciencia humana,  para expresar a súa solidariedade con esta vítima da democracia. 

Para máis información: Asociación Sociocultural Afrolatina (988-229619/ 680-794008) www.afrolatinaouren se.org   ou Miguel Fernández-Foro Galego de Inmigración (981-580506) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

OBRADOIRO DE SAUDE PARA MULLERES INMIGRANTES

Informamos:

O Concello da Xuventude de Galicia organiza o “OBRADOIRO DE SAUDE PARA MULLERES INMIGRANTES”, que ten como obxectivo xeral, promover e mellorar a saúde das mulleres inmigrantes, contribuíndo á reducción das inequidades de xénero, e permitirlles ás mulleres inmigrantes, o acceso á información e aos recursos materiais en materia de saúde.

Día: 24 de novembro
Hora: de 10:00 as 13:00 hs
Lugar: Centro sociocultural e xuvenil “O Ensanche” (Rúa Frei Rosendo Salvado Nº 14-16- Santiago).

Poden formalizar sua inscripción a través do telefono: 981-542-465

INVITACIÓN