FORO DE INMIGRACIÓN (SÓ ASOCIACIÓNS DA ZONA DE SANTIAGO)

FORO DE INMIGRACIÓN
(SÓ ASOCIACIÓNS DA ZONA DE  SANTIAGO)
 
 
CONVOCATORIA DE XUNTANZA ORDINARIA PARA O MÉRCORES  DÍA 7 DE SETEMBRO ÁS 20:30 H NO CENTRO TRABALLO E CULTURA (Rúa San Roque nº 6Bis). TEL: 981-576142-981580506
ORDE DO DÍA(aberto coma sempre a que se poida achegar outros puntos que consideredes axeitados):
 
1.- En Defensa dos Dereitos das Persoas Migrantes: Actividades desenvolvidas e que temos previstos desenvolver no marco da Rede Galega en Defensa da Sáude, que conformamos con Médicos do Mundo, Amnistia Internacional, Plataforma SOS Sanidade Pública e Asociación Galega de Medicina Familiar. Actividades no marco daRede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas.
2.- FESTIVAL INTERCULTURAL DA ALAMEDA. DOMINGO 11 DE SETEMBRO. (IMPORTANTE PARTICIPAR NA XUNTANZA POLA PROXIMIDADE DA DATA DO FESTIVAL)
3.- Continuación da Campaña de Boicot a Globalia. Liñas de Traballo curso 2016/2017. Preparación da Xuntanza do Foro Galego prevista para o 17 de Setembro
 
4.- Información de actuacións e actividades das entidades e colectivos participantes no Foro.
5.- Preguntas e Suxestións.
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142