Xuntanza Foro Galego de Inmigración (Só zona Santiago).

FORO DE INMIGRACIÓN
(SÓ ASOCIACIÓNS DA ZONA DE SANTIAGO)
 
CONVOCATORIA DE XUNTANZA ORDINARIA PARA O MÉRCORES DÍA 3 DE FEBREIRO ÁS 20:00 H NO CENTRO TRABALLO E CULTURA (Rúa San Roque nº 6Bis). TEL: 981-576142-981580506.
 
ORDE DO DÍA (aberto coma sempre a que se poida achegar outros puntos que consideredes axeitados):
 
1.- En Defensa dos Dereitos das Persoas Migrantes: Actividades desenvolvidas no marco da Rede Galega en Defensa da Saúde, que conformamos con Médicos do Mundo, Amnistía Internacional, Plataforma SOS Sanidade Pública e Asociación Galega de Medicina Familiar. Breve Valoración Acto 28 de Xaneiro sobre nacionalidade e informes de integración.
 
2.- Novas propostas de actividades dos colectivos migrantes da cidade e do propio Foro en Santiago no ano 2016 (Posibilidade de Convenio co Concello). ESTE QUEDAMOS EN QUE SERÍA O TEMA FUNDAMENTAL DA XUNTANZA (TRAEDE IDEAS E PROPOSTAS)
 
3.- Información de actuacións e actividades das entidades e colectivos participantes no Foro.
 
4.- Preguntas e Suxestións.
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

XUNTANZA DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN para o sábado día 30 de xaneiro do 2016

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Santiago,  18 de Xaneiro  de 2016.
 
Ola  Compañeiros e Compañeiras tal e como quedamos,  convocamos   XUNTANZA DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN para o sábado día  30 de xaneiro do 2016  ás 11:00 h en Santiago no Centro Social de Fontiñas (Rúa Berlín nº 16 preto da Estacion de Autobuses e de Área Central, o  lugar habitual) Para rematar sobre ás 13:00 h.
A   Proposta de orde do día sería (con posibilidade, coma sempre, de incorporar calquer outro tema) :
 
1.- Informacións varias e Avaliación do acto do 28 de Xaneiro en Santiago polo tema do Endurecemento dos Requistos da Nacionalidade e dos Informes de Integración. RECORDADE A TOD@S ÁS QUE POIDADES QUE ESE DÍA XOVES 28 DE XANEIRO Á PARTIR DAS 17:00 H QUEDAMOS DÍANTE DA ACADEMIA IRIA FLAVIA (RÚA PÉREZ CONSTANTI Nº 18) EN SANTIAGOPARA FACER UN ACTO PÚBLICO DE DENUNCIA NO LUGAR ONDE SE DESENVOLVERÁ DENDE ÁS 18:00 H A PRIMEIRA DAS PROBAS DE CULTURA XERAL QUE SE CELEBRA EN GALICIA (UN DOS NOVOS REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR A NACIONALIDADE ESPAÑOLA ). 
 
2.- Preparación da Campaña de Boicot a Globalia, aprobada na anterior Xuntanza, e que lanzaremos en Galicia o 16 de febreiro. ESTE SERÁ O TEMA PRINCIPAL DA XUNTANZA.
 
3.- Informacións, preguntas, suxestións, propostas, etc.
 
AGRADECEMOS QUE CONFIRMEDES A VOSA PARTICIPACIÓN NA XUNTANZA.
 
Para calquer dúbida ou aclaración contactar con Miguel (981-580506/ 662307019)
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

ACTO PÚBLICO  DE DENUNCIA DOS NOVO REQUISITOS DISCRIMINTARIOS PARA O ACCESO Á NACIONALIDADE E EN CONTRA DOS INFORMES DE INTEGRACIÓN

 
RECORDADE A TOD@S ÁS QUE POIDADES QUE O  DÍA XOVES 28 DE XANEIRO Á PARTIR DAS 17:00 H QUEDAMOS DÍANTE DA ACADEMIA IRIA FLAVIA (RÚA PÉREZ CONSTANTI Nº 18) EN SANTIAGO PARA FACER UN ACTO PÚBLICO DE DENUNCIA NO LUGAR ONDE SE DESENVOLVERÁ, DENDE ÁS 18:00 H, A PRIMEIRA DAS PROBAS DE CULTURA XERAL QUE SE CELEBRA EN GALICIA (UN DOS NOVOS REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR A NACIONALIDADE ESPAÑOLA ).
 
Xuntamos o texto de Posicionamento do Foro sobre esta Cuestión.
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142
.

POSICIONAMENTO DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN EN RELACIÓN CO NOVO PROCEDEMENTO DE ACCESO Á NACIONALIDADE ESPAÑOLA E EN RELACIÓN COS INFORMES DE INTEGRACIÓN

1.-  O NOVO PROCEDEMENTO DE ACCESO Á NACIONALIDADE ESPAÑOLA: MÁIS DISCRIMINATORIO, MÁIS CUSTOSO E PRIVATIZADOR.

O novo procedemento de acceso á nacionalidade española, que establece a nova Lei de Rexistro Cívil  que entrou en vigor o pasado mes de outubro , implica engadir as xa duras e dificíles condicións que  establecia a anterior Lexislación  as seguintes :

 • Unhas taxas administrativas de 100 Euros, novidade que evidentemente non pode ter máis que afán recadador e que afecta a un dos colectivos máis penalizados pola dura Crise Económica que aínda sufrimos.
 • A realización para todas as persoas que o soliciten dunha proba de cultura española obrigatoria, que é fondamente discriminatoria xa que as persoas migrantes que solicitan á nacionalidade precisan xa un tempo de estancia regular amplo., e non se esixe para as persoas nacidas en territorio español que teñen esa nacionalidade. Esa proba, dependente do Instituto Cervantes, que convenía con entidades privadas á realización da mesma ao longo do territorio español ademáis :
 • Esixe un novo desembolso económico (85 Euros)
 • Precisa dun procedemento dixital de inscrición, claramente non accesible para todas as persoas interesadas.
 • Esixe en moitos casos un desprazamento importante, xa que en Galicia, só unha Academía privada situada en Santiago de Compostela desenvolve esta proba.
 • É unha proba única e simultánea  (como se falaramos dun proceso de oposición públicas), mensual (o último xoves de cada mes, ás 18:00 h, excepto os meses de decembro e agosto) e con prazas limitadas, o que supón un problema importante xa que debe armonizarse con outras documentacións imprescindibles no proceso, como os certificados de penais que teñen caducidade temporal.
 • É unha proba difícil, tendo en conta que podemos falar de persoas maiores, con escasa formación previa, etc . É imprescindible aprobala, non basta con presentarse á mesma.
 • Abre camiño a un proceso privatizador lamentable , xa que é unha Academia privada, no caso de Galicia, a que se beneficia deste requisito. Esa Academia de forma absolutamente inmoral ofrece un curso preparatorio bastante custoso previo á mesma. Obviando á posibilidade de que foran entidades públicas, os concellos por exemplo, ás que de forma gratuita desenvolverán á mesma.

 

 • Implica para as persoas que o soliciten que non tiveran como lingua materna o español, tamén de forma obrigatoria, a acreditación dun nivel de coñecemento da lingua española equivalente o A2. Isto supón unha segunda e tremenda discriminación para o colectivo de migrantes que non proceden orixinariamente de Latinoamérica. Na práctica supón  a necesidade de obter esta acreditación en entidades públicas ou privadas habilitadas para esta actividade . Supón novos gastos (140 Euros de matrícula)) e novas dificultades para persoas non necesariamente acostumadas a estudar e ás que se lles esixe un nivel de coñecemento da lingua española que non se lle esixe as persoas que teñen  esa nacionalidade por nacemento.
 • O conxunto do proceso de obtención da nacionalidade suporía un custo mínimo no entorno dos 325 Euros por persoa, sen contar os desprazamentos, superando esta tremenda carreira de obstaculos  no primeiro intento.

1.-  OS INFORMES DE INTEGRACIÓN: DISCRIMINATORIOS, DE MOI DUBÍDOSA EFICACIA, E TAMÉN CUSTOSOS EN TEMPO .

A Xunta de Galicia no DOG do 10 de decembro de 2015, estableceu a normativa para o desenvolvemento no ámbito da nosa Comunidade Autónoma destes Informes que recolle a Lexislación estatal de Estranxeiría. Os Informes son unha documentación non obrigatoria que a persoa estranxeira pode incluir na súa renovación de autorización de residencia e traballo, e que poden substituír o cumprimento doutros requisitos da Renovación.

 • En primeiro lugar a mera esixencia de xustificación de “integración”, concepto tan discutible, supón unha lamentable discriminación e unha forma máis de racismo institucional que establece o Estado Español en colaboración aquí coa Xunta de Galicia.
 • En segundo lugar o carácter totalmente discrecional do “poden substituír”, non garante que a aportación do mesmo permita obter á renovación solicitada.  Se existen eses informes, alomenos o Ministerio do Interior debe establecer normativamente que subsituen o cumprimento doutros requisitos e garantir polo tanto a obtención da Renovación solicitada ás persoas que os aporten.
 • Atopámonos ademáis na regulamentación galega, nun cursiño moi longo, de 40 horas para obter eses Infomes de Integración, impartido por ONGs, o que supón gastos, desprazamentos, esixencia de estudos para persoas non necesariamente acostumadas, etc. Unha discriminación e unha dificultade importante, de novo para moitas persoas.

3.- POLO TANTO, O FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN DIANTE DESTA SITUACIÓN , ESIXE:

– Eliminación das dúas novas probas obrigatorias no  proceso de acceso á nacionalidade española e das taxas admnistrativas novas incorporadas ao proceso, antes gratuito.

– Mentres isto non sucede, alomenos establecemento de convenios con entidades públicas, os  concellos fundamentalmente,  para a realización de probas sinxelas e adaptadas á formación e traxectoria das persoas examinadas. Garantía do carácter gratuito das mesmas e da posibilidade realizalas nos concellos de residencia. Debe impedirse  que empresas privadas se beneficien, e de que maneira, da realización destas probas.

-Eliminación por fondamente discriminatorios dos chamados “Informes de Integración “ . Substitución dos mesmos por outros mecanismos que flexibilicen o proceso de renovación das autorizacións  das persoas sen ter que acudir a este modelo racista.

-Mentres o anterior non sucede, garantía de utilidade clara dos citados Informes nos procesos de renovación das autorizacións. Simplificación e adecuación dos mesmos á formación e traxectoria das persoas interesadas. Nese sentido un  curso moito máis curto e  que poida impartirse nun só día, debía ser suficiente.

Xuntanza do Foro Galego de Inmigración. 30 Xaneiro

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
 
Santiago,  18 de Xaneiro  de 2016.
 
Ola  Compañeiros e Compañeiras tal e como quedamos,  convocamos   XUNTANZA DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN para o sábado día  30 de xaneiro do 2016    ás 11:00 h en Santiago no Centro Social de Fontiñas (Rúa Berlín nº 16  preto da Estacion de Autobuses e de Área Central, o  lugar habitual) Para rematar sobre ás 13:00 h.
A   Proposta de orde do día sería (con posibilidade, coma sempre, de incorporar calquer outro tema) :
 
1.- Informacións varias e Avaliación do acto do 28 de Xaneiro en Santiago polo tema do Endurecemento dos Requistos da Nacionalidade e dos Informes de Integración. RECORDADE A TOD@S ÁS QUE POIDADES QUE ESE DÍA XOVES 28 DE XANEIRO Á PARTIR DAS 17:00 H QUEDAMOS DÍANTE DA ACADEMIA IRIA FLAVIA (RÚA PÉREZ CONSTANTI Nº 18) EN SANTIAGOPARA FACER UN ACTO PÚBLICO DE DENUNCIA NO LUGAR ONDE SE DESENVOLVERÁ DENDE ÁS 18:00 H A PRIMEIRA DAS PROBAS DE CULTURA XERAL QUE SE CELEBRA EN GALICIA (UN DOS NOVOS REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR A NACIONALIDADE ESPAÑOLA ). 
 
2.- Preparación da Campaña de Boicot a Globalia, aprobada na anterior Xuntanza, e que lanzaremos en Galicia o 16 de febreiro. ESTE SERÁ O TEMA PRINCIPAL DA XUNTANZA.
 
3.- Informacións, preguntas, suxestións, propostas, etc.
 
AGRADECEMOS QUE CONFIRMEDES A VOSA PARTICIPACIÓN NA XUNTANZA.
 
Para calquer dúbida ou aclaración contactar con Miguel (981-580506/ 662307019)
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

Sigue leyendo

convocatoria Foro galego, xuntanza do 9 de xaneiro

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
 
Santiago,  28 de Decembro  de 2015.
 
Ola  Compañeiros e Compañeiras,  que tal as festas?, pero, non esquezades, que  tal e como quedamos,  convocamos   XUNTANZA DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN para o sábado día  9  de xaneiro do 2016    ás 11:00 h en Santiago noCentro Social de Fontiñas (Rúa Berlín nº 16  preto da Estacion de Autobuses e de Área Central, o  lugar habitual) Para rematar sobre ás 13:00 h.
A   Proposta de orde do día sería (con posibilidade, coma sempre, de incorporar calquer outro tema) :
 
1.- Avaliación das actividades desenvolvidas entorno a celebración do Día Mundial das Migracións (18 de decembro)
 
2.- Información sobre o Encontro Estatal da Campaña polo Peche dos CIEs (foi Randi, na nosa representación). Acordos principais e propostas para desenvolven aquí. Campaña de Boicot a Globalia (materiais e carta).
 
3.- Novas actuacións e propostas: Actuación prevista polo tema da nacionalidade e polos informes de integración para o mes de xaneiro (o 28 de xaneiro é a data do primeiro “exame de nacionalidade” en Galicia)
 
4.- Informacións, preguntas, suxestións, propostas, etc.
 
AGRADECEMOS QUE CONFIRMEDES A VOSA PARTICIPACIÓN NA XUNTANZA.
 
Para calquer dúbida ou aclaración contactar con Miguel (981-580506/ 662307019)
 

 

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142