FORO DE INMIGRACIÓN (SÓ SANTIAGO)

FORO DE INMIGRACIÓN
(SÓ ASOCIACIÓNS DA ZONA DE  SANTIAGO)
 
CONVOCATORIA DE XUNTANZA ORDINARIA PARA O MÉRCORES  DÍA 2 DE XULLO  ÁS 20:30 H NO CTC (SAN ROQUE Nº6 BIS). TEL: 981-576142-981580506
ORDE DO DÍA (Podemos incluir calquera outra cuestión que consideredes importante)
1.- Aprobación da acta da xuntanza anterior.
 
2.- Información sobre diversas actuacións realizadas en relación con actuacións discriminatorias cara ao colectivo inmigrante. Información das actuacións desenvolvidas en relación co acceso ao sistema sanitario das persoas inmigrantes en situación irregular,  en colaboración con Médicos do Mundo, Amnistia Internacional, Plataforma SOS Sanidade Pública e Asociación Galega de Medicina Familiar coas que  constituímos  a Rede Galega en Defensa do Dereito á Saúde.  Xuntanza da rede de defensa do dereito á saúde    e  xuntanza coa Consellería prevista para o día 3 de xullo coa Consellería de Avaliación do PGPS
 
3.- AVALIACIÓN DO ENCONTRO FINAL DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN (SÁBADO 7 DE XUÑO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA) e da Campaña SOS DEREITOS MIGRANTES EN GRAVE PERIGO: O acto público final do 18 de Xuño en A Coruña foi un éxito.Documento Final da Campaña.
 
4.- Propostas para o vindeiro curso relacionadas co Encontro Final e coa propia Campaña  SOS DEREITOS MIGRANTES EN GRAVE PERIGO. Hai diferentes posibilidades e propostas que deberíamos concretar e programar.
 
5.-Información de Actividades das Asociacións e Entidades do Foro.
 
6.- Preguntas e Suxestións.
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

 

COMUNICADO DE PRENSA

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
COMUNICADO  DE PRENSA
 
  DENUNCIA DA PERSECUCIÓN POLICIAL A UN MATRIMONIO DE PERSOAS MAIORES  ARXENTINAS RESIDENTE EN COMPOSTELA DENDE HAI 8 ANOS
 
O FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN quere facer público o seguinte comunicado informativo para denunciar un tremendo exemplo da persecución policial cara ao colectivo inmigrante residente na cidade de Santiago de Compostela que ven de suceder segundo os feitos que relatamos a continuación:
 
“ Unha parella de cidadáns arxentinos de 59 e 64 anos, respectivamente, residentes en Santiago de Compostela desde o ano 2006. Viven nesta cidade co seu fillo e a súa nora, residentes legais, xunto tamén cos seus dous netos menores de idade. A muller leva varios intentos de regularización, o último deles unha solicitude de arraigo social que foi desestimada como tantas outras, pola excesiva cantidade de ingresos que se ven solicitando ás familias que presentan pre-contratos de traballo para mulleres traballadoras estranxeiras como empregadas de fogar. Supoñemos que derivada desta resolución negativa (cando estas persoas se atopan en situación de irregularidade administrativa, esíxelles que tente regularizar a súa situación; cando o intentan e non o conseguen por razóns alleas a elas mesmas ademais, entón van a por eles e elas) recibiron a visita de dous policías no seu domicilio o pasado 27 de maio – podemos imaxinar esta situación con menores na vivenda, os seus netos- que lle pediron o seu pasaporte e xa de paso ao seu home. Nese momento quedaron –requisáronlles- cos dous pasaportes (medida claramente desproporcionada, xa que está prevista nos casos de presuntos delicuentes que presenten risco de fuxida, que non parece o caso destes avos, veciños nosos dende hai oito anos) e citáronos ao día  seguinte na Comisaría de Policía, para incoarlles un procedemento de expulsión preferente (previsto para outros casos, os dos posibles delincuentes estranxeiros precisamente), coa obriga de presentarse cada 15 días na Comisaria para asinar e coa anguria de que nunha desas visitas poden ser expulsados da nosa cidade, do seu fogar, porque aquí  está o seu fogar co seu fillo e netos, o seu único fogar. Como  sucede con tantos avos, axudan a coidar dos rapaces e resultan imprescindible para esa tarefa, xa que os pais traballan moitas horas en establecementos de hostalería da nosa cidade. Arrepía escoitar, cos ollos chorosos, a esta muller como narra a humillación que sentiu por ter que deixar as pegadas  e posar para a foto esa que vemos nas películas que fan aos delicuentes nas comisarias. De verdade, poderíamos aturar que os nosos pais, os nosos vellos en Arxentina, en Chile ou en Senegal recibiran un trato semellante por unha simple falta administrativa, que a propia lexislación impide resolver na maioría dos casos. De verdade cremos que  as Forzas de Seguridade do Estado teñen que realizar labores como estas,  que non existen outros labores máis importantes para garantir a nosa seguridade que perseguir a estas persoas; de verdade podemos consentir que unha parella de avós con tanto tempo de residencia na nosa cidade poidan recibir este trato e sufrir a anguria que teñen nestes momentos; IMOS PERMITIR QUE ESTES AVÓS SEXAN EXPULSADOS COMO DELINCUENTES DA NOSA CIDADE QUE TAMÉN É A SÚA DENDE HAI TANTO TEMPO. O PRESENTE COMUNICADO SÓ PRETENDE QUE A NOSA VECIÑANZA COÑEZA ESTE TIPO DE SITUACIÓNS- SÓ É UN EXEMPLO, PERO HAI MÁIS CASOS SIMILARES-QUE DE FORMA SILENCIOSA E SILENCIADA SUCEDEN NA NOSA CIDADE. NON CREMOS QUE DEBAMOS PERMITIR ESTE TIPO DE INXUSTIZAS CONTINUEN.
 
Para máis información :  Miguel Fernández (662-307019)
 
PARA CONTACTAR COA FAMILIA DIRECTAMENTE: Leonardo Morra (618-536778)
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN COMUNICADO DE PRENSA

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
 
COMUNICADO  DE PRENSA
 
  DOCUMENTO FINAL DA CAMPAÑA: SOS DEREITOS MIGRANTES EN GRAVE PERIGO, REMITIDO AO PRESIDENTE DO GOBERNO DO ESTADO ESPAÑOL
 
O FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN convoca  un Acto Público de Presentación doDOCUMENTO FINAL DA CAMPAÑA  “SOS DEREITOS MIGRANTES” DÍANTE DASUBDELEGACIÓN DE GOBERNO DE  A CORUÑA (AVDA DA MARIÑA Nº 23), O MERCORES DÍA 18 DE XUÑO ÁS 11:00 H , QUE SERÁ REMITIDO DENDE O REXISTRO DESA  INSTANCIA ADMINISTRATIVA AO PRESIDENTE DO GOBERNO DO ESTADO ESPAÑOL PARA A SÚA CONSIDERACIÓN E ESTUDO DE CARA A MELLORAR ÁS POLÍTICAS DIRIXIDAS  CARA A ESTE COLECTIVO DENDE AS DIFERENTES ADMINSITRACIÓNS PÚBLICAS.
 
o documento final da  Campaña SOS DEREITOS MIGRANTES EN GRAVE PERIGO é o resultado dunha  Campaña desenvolvida  dende o 29 de Marzo (comezou cun Acto Público en Santiago de Compostela, ese día) ata o pasado 7 de Xuño,no que celebramos  un Encontro Final de Traballo, do que saíua  aprobado o documento que remitimos ao Presidente do Goberno do Estado Español. Realizamos tamén actos de presentación da Campaña en A Coruña, Ferrol y Boiro, e o  documento final da Campaña conta ademáis co respaldo de diferentes grupos, asociacións  e entidades como A Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, Médicos do Mundo Galicia, Colexio Oficial de Educadores Sociais de Galicia, Alternativa Galega de Esquerda, BNG, CUT, PsdGA-PSOE-Ferrol, Asociación de Emigrantes Retornados Marusía, Ecos do Sur, Xuventudes Comunistas, Asociación Plataforma polo Emprego, Centro Traballo e Cultura de Cáritas Interparroquial de Santiago,  Asociacións de Veciños de diferentes cidades de Galicia e a maioría das asociacións de inmigrantes desta Comunidade  Autónoma.
 
Campaña pretendía concienciar ao conxunto da sociedade galega do forte impacto que as políticas das diferentes administracións públicas están a producir nos  dereitos das persoas migrantes e as intolerables situacións que padecen,   partíu de:
 
“  Os aberrantes e vergoñantes  acontecementos que están a suceder nos últimos meses nas Fronteiras españolas de Ceuta e Melilla confirman as denuncias que se viñan realizando de prácticas violentas, posiblemente  delictivas, e en todo caso  irregulares por parte da Policia e da Garda Cívil no “control” desas fronteiras.  Engadimos a iso, o intolerable  anuncio do Goberno Central de realizar cambios lexislativos que regularicen  ese tipo de prácticas (nomeadamente a expulsión inmediata sin garantías legais dos detidos xa no interior do territorio español) e actuacións, que van en contra dos máis elementais principios democráticos e dos dereitos humanos.”
 
recordou, ademáis:
“- A exclusión sanitaria das persoas migrantes en situación irregular.
– A intensificación das redadas racistas e da persecución sistemática das persoas migrantes.
– A persecución específica do colectivo de vendedores ambulantes na Galiza.
-O aumento das situacións de explotación laboral do colectivo na Galiza, especialmente nos ámbitos do emprego doméstico, das explotacións agrícola-gandeiras e do séctor pesqueiro.
-Os  fortísimos recurtes dos orzamentos públicos adicados ao Colectivo migrante da Galiza.
– A existencia  no Estado Español dos CIES e a continúa violación de dereitos que se producen  nos mesmos”.
Para máis información :  Miguel Fernández (662-307019) e Rocío Rodríguez (600-867480)
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142