Comunicado de prensa- Sanidade Publica

 

O Foro Galego de Inmigración formado polas asociacións e entidades recollidas ao final (máis de 80 asociacións e entidades de toda Galicia)  apoia o seguinte comunicado emitido por Médicos do Mundo e SOS Sanidade Pública denunciamos que a Xunta de Galicia rompe os principio de Universalidade e Equidade da Sanidade Pública, deixando ás persoas con menos recursos sen dereito á asistencia sanitaria.

A Orde de 5 de setembro de 2011, actualiza o procedemento para o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria por parte das persoas sen recursos económicos suficientes (PSR), das persoas que se atopan en situación de desemprego (Código 29), e das persoas estranxeiras.

No protocolo de aplicación da orde se deixa as persoas sen recursos  que solicitan a tarxeta sanitaria sen dereito a ter médico asignado, a poder ser citados e a ter prestación farmacéutica. Só se lles recoñece dereito á asistencia de urxencia e emerxencia (agás no caso dos menores e das mulleres embarazadas, que manteñen estes dereitos). Ademais disto, no protocolo se indica que as persoas sen recursos que solicitan a tarxeta sanitaria serán clasificados como PRIVADOS e se lle fará asinar un compromiso de pago da asistencia realizada.

O mesmo protocolo establece trabas no acceso á tarxeta Sanitaria para os estranxeiros. A partir do próximo 1 de xaneiro, o Sergas esixirá unha antigüidade mínima no padrón de 183 días para poder solicitar a Tarxeta Sanitaria, indispensable para garantir a Asistencia Sanitaria. Esta condición previa para acceder á Tarxeta Sanitaria vai limitar o seu acceso á atención primaria nos centros de saúde. A Lei Orgánica sobre Dereitos e Liberdades dos Estranxeiros en España e a súa Integración Social (decembro 2009) establece no seu artigo 12:

“Os estranxeiros que se atopen en España, inscritos no padrón do municipio no que teñan o seu domicilio habitual, teñen dereito á asistencia sanitaria nas mesmas condiciones que os españois”

sen incluír período mínimo de empadroamento como agora fai o Servizo Galego de Saúde.

A Xunta de Galicia vulnera o principio de UNIVERSALIDADE recoñecido na Lei 8/2008 de Saúde de Galiza:

Artigo 4º.-Titulares do dereito á protección da saúde e á atención sanitaria.

1. O dereito á protección da saúde e á atención sanitaria con cargo a fondos públicos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e de cobertura universal garánteselles a todas as persoas que residan nos concellos desta comunidade autónoma.

E tamén o da EQUIDADE en saúde, definida pola OMS, que implica a igualdade de oportunidades e a diminución de diferenzas en saúde ao nivel máis baixo posible, mediante a igualdade de acceso, a igualdade de utilización por un mesmo problema e a igualdade na  calidade da atención.

Médicos do Mundo e SOS Sanidade Pública consideran que estas medidas son un paso máis no desmantelamento da Sanidade Pública, o que nos obriga a facer un novo chamamento ao conxunto da cidadanía, que antes ou despois se verá afectada, a que tome tódalas medidas necesarias para defendela. So se a maioría social se mobiliza e mostra o seu rexeitamento a estas políticas poderemos paralas e así defender á Sanidade Pública.

 

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

http://www.forogi.wordpress.com

COMUNICADO DE PRENSA

 

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN

 

COMUNICADO   DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración formado polas asociacións e entidades recollidas ao final   convoca unha rolda de prensa informativa  o martes  día 8 de novembro  ás 11:00 h na Galería Sargadelos de Santiago (Rúa Nova nº 16)  para:

 

          Presentar a Continuación da  Campaña: “Ninguén sobra nunha Crise”que inclue unha serie de actos e actividades a desenvolver en diferentes lugares de Galicia desde o  sábado día 12 de Novembro ata o 18 de Decembro,  Día Mundial das Persoas Migrantes  Os principais eixos temáticos da Campaña  dirixida de forma moi específica  cara ao colectivo migrante  e ao conxunto da cidadanía en xeral, serán:

1.-  A situación das mulleres migrantes que traballan como empregadas de fogar, ante o cambio lexislativo que vai acontecer nesta actividade

2.- Os cambios derivados da aplicación do novo Regulamento da Lei de Estranxeiría que entrou en vigor este verán, que neste contexto de crise económica dificultan aínda máis a vida cotián das persoas migrantes.

3.- Concienciar ao conxunto da cidadanía da necesidade de promover unha sociedade intercultural con dereitos iguais para tod@s.

 

         Informar sobre outras cuestións: Comunicado con Medicos do Mundo sobre a grave situación xerada pola normativa autonómica que restrinxe o acceso á tarxeta sanitaria para as persoas migrantes ou non sen recursos. Perspectivas para o colectivo migrante no contexto das vindeiras Elección Xerais

Para máis información:   Miguel Fernández (981-580506-662-307019) ou Rocio Rodríguez (981-580506-600-876480) Email:foroinmigracionsantiago@yahoo.es

Organizacións que conforman o Foro Galego de Inmigración: Asociación Amarante, Asociación Amani-Galiza, Asociación Chambo,  Asociación de inmigrantes Gondwana, Asociación de Argentinos en el Exterior, Asociación Plataforma polo Emprego, Asociación Puente Cultural Rumano-Gallego, Asociación Universia, Attac Compostela, Asociación de inmigrantes Casa Latinoamericana en Galicia, Cáritas Interparroquial Santiago, Cáritas Milladoiro, Colectivo Brasileiro, Colexio Oficial de Educadores Sociais de Galicia, Comisión de Migración do BNG, Comité Óscar Romero de Santiago de Compostela, Coordenadora Diocesá de Acción Católica, Cruz Vermella, CUT, Departamento de Migracióin da CIG, Esquerda Unida, Foro Debate e Acción, Inzar, Juventudes Marianas Vicencianas, Mans Unidas, Misioneros Combonianos, Mulleres Cristiás Galegas, Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade de A Coruña, PsdeG-PSOE-Santiago, Seminario Galego de Educación para a Paz; Voluntariado Rogas. Uruguayos por el Mundo Carballo, Asociación de Venezolanos en A Coruña, Hermandad Venezolana de A Estrada, Asociación Equs Zebra, Asociación Batuko-Tabanka, Cáritas de Lugo, Cáritas de Mondoñedo-Ferrol, Asociación Cultural para las Migraciones Colombianas “ACUMIC”, Sindicato Labrego Galego,  ASMIREFE, Asociación Renacer,  Mediomundo Uruguayos en Coruña, Galicia Terra de Acollida de Ourense, AMESPA, Asociación de Venezolanos del Deza, ASCD Amigos de Venezuela de Vigo, Hermandad de Venezolanos das Rías Biaxas, Asociación Casa de Inmigrantes Oya de Arteixo. Asociación Banda Oriental, Asociación Centro Argentino de Carballiño-Asociación Latinoamericana, Cáritas de A Coruña, Asociación de Argentinos de Lalín, Fundación Juan Soñador, Asociación de Mulleres Anovar de Galicia, Asociación Venezolana do Salnés, Casa Argentina de La Coruña , Comunidade do Castiñeiriño de Santiago de Compostela,Parroquia Cristo de la Victoria de Vigo, Asociación Recandea, Agrupación de Inmigrantes Latinoamericanos Ntra Sra de Guadalupe de Pontevedra, Asociación de Emigrantes Retornados de A Mahía, Médicos do Mundo, Asociación de Venezolanos de Santiago, Cosior (Asociación de Ecuatorianos de Santiago), Aseser Teranga, Asociación Ouresá-Venezolana, Asociación Ñane-Reta Paraguay, Asociación Multicultural de Mujeres de Vigo; Agra Humanista, Marineda, Orense Acoge, Federación de Anpas, Forum Propolis, Asociación 25 de Agosto de Uruguay, Asociación Fonte de Ourense, Cáritas Diocesá de Ourense, Asociación de Guineanos de A Coruña. Somos Igrexa-Galiza, Asociación Cultural e Intelectual de Santiago de Compostela. Asociación de Senegaleses de Ourense. Asociación Marusía de Emigrantes Retornados. Asociación TroCamundo. Madres Latinas. Proyecto Teranga Sociolaboral. Cáritas Tiu-Vigo. Representantes urbanos no Consello de Relacións Veciñais. ONGD ConTacto, Asociación Afrolatina de Ourense, ASAGA Asociación de Africanos en Galicia. Asociación cultural Fuco Buxán.  

 

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

http://www.forogi.wordpress.com

Campaña: Guantánamos “made in Spain”

Queridos amigos y amigas,

Firma la petición

España cuenta con nueve Centros de Internamiento de Extranjeros que operan de manera arbitraria, y en los que cada año miles de hombres, mujeres y menores se enfrentan a condiciones inhumanas y ausencia de protección legal. Pero una gigantesca protesta ciudadana podría forzar a nuestros dirigentes a comprometerse públicamente a tomar medidas inmediatas en la próxima legislatura. ¡Firma la petición urgente para poner fin a la represión en los centros para extranjeros!

Firma la petición

A Grace* la encontraron muy enferma en una patera, víctima del despiadado negocio de la trata. Durante su primer mes de internamiento, no recibió tratamiento médico alguno. Ashia* comenzó un día a sangrar profusamente, pero tardaron una semana en atenderla. Tras practicarle un aborto la devolvieron al centro. A LIiana* le separaron de su marido nada más llegar, pero lo que más le angustió fue que le arrebatasen a su bebé de 18 meses durante casi una semana.

Por desgracia, estas historias no son ficción. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños se enfrentan a condiciones similares en los nueve “Centros de Internamiento para Extranjeros” (CIE) que operan, a menudo sin control judicial, en nuestro país. La actual Ley de Extranjería exige al gobierno la adopción de medidas para regular los CIE y garantizar un trato digno a las personas internadas, pero después de 20 meses, el tema sigue en punto muerto. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, una gigantesca protesta ciudadana podría forzar a nuestros dirigentes a comprometerse públicamente a tomar medidas inmediatas en la próxima legislatura.

¡No permitamos la existencia de estos siniestros “Guantánamos” en nuestro país! Unamos nuestras voces a las de 400 organizaciones en todo el país y enviemos a los líderes de todos los partidos políticos un mensaje atronador imposible de ignorar. Firma ahora la petición pidiéndoles que se posicionen claramente contra la criminalización de los inmigrantes y por el fin de la represión en los CIE , y nuestro mensaje será entregado directamente a los partidos y a través de destacados medios de comunicación, e iremos publicando el nombre de  los partidos que vayan sumándose a este llamamiento. ¡Actúa y corre la voz!

http://www.avaaz.org/es/stop_spanish_guantanamos/?vl

Durante años, casi en la sombra, los CIE han venido funcionando principalmente como instrumentos de detención y posterior expulsión de miles de extranjeros que carecían de permiso para residir en España o que, en algunos casos, tenían antecedentes penales. Solo en el 2009, casi 9,000 personas internadas en dichos centros fueron expulsadas; más de 13,000 si contamos las que lo fueron directamente sin pasar por los CIE.

Informes publicados por organizaciones especializadas confirman las desastrosas condiciones de higiene y salud y la falta de atención social de la mayoría de los CIE, así como la falta de protección legal de los que acaban internados en ellos. Las denuncias son múltiples: por malos tratos y abusos, falta de servicios médicos, restricciones a la comunicación exterior, negación de asistencia legal y acceso a representantes de la sociedad civil. Pero rara vez alcanzan a la opinión pública, debido al clima de secretismo oficial reinante en tornos a estos centros.

El incansable esfuerzo de activistas y ONG, y las crecientes críticas vertidas por el Defensor del Pueblo y destacados juristas y medios de comunicación contribuyó a incluir, durante la la reforma a la Ley de Extranjería en el 2009, una orden al gobierno a que aprobase en un plazo de 6 meses un Reglamento que desarrollara el régimen de internamiento de los extranjeros. ¡Pero aún no se ha publicado ni un mero borrador!

¡Acabemos de una vez por todas con la escalofriante realidad de los CIE! Sabemos que durante la campaña electoral muchos candidatos recurrirán a los discursos xenófobos con tal de arañar un puñado de votos, pero otros partidos son conscientes de que un claro posicionamiento en contra de estos represivos centros de internamiento les reportará un apoyo ciudadano crucial el día de las votaciones. Si generamos ahora una enorme ola de presión pública, nuestros dirigentes no tendrán más remedio que dar un paso al frente y pronunciarse a favor de la protección de los derechos de todos los inmigrantes en nuestro país. Firma la petición y comparte esta campaña con todo el mundo:

http://www.avaaz.org/es/stop_spanish_guantanamos/?vl

Una y otra vez, muchos de nuestros dirigentes se escudan en argumentos y cálculos populistas para justificar su inacción a la hora de abordar importantes problemas sociales que merecen una respuesta urgente. Los inmigrantes son utilizados muy a menudo como cabezas de turco a los que culpar por los males del país, y en situaciones de grave crisis económica como la actual, suelen ser los primeros en sufrir las consecuencias. Pero en la sociedad democrática que todos queremos construir, la dignidad de todas las personas, sean nacionales o extranjeras, ha de estar por encima de cualquier agenda política cortoplacista. Es hora de que los ciudadanos nos movilicemos para poner fin de una vez por todas este oscuro capítulo de represión y criminalización de la inmigración en España.

Con esperanza,

Luis, Maria Paz, Caroline, Emma, Ricken, Diego, Shibayan, y el resto del equipo de Avaaz

Más Información:

“En los centros de internamiento de extranjeros se tapa todo” (El Mundo):
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/16/espana/1308233417.html

Artículo de Periodismo Humano sobre la campaña “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs”:
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/06/16/que-el-derecho-no-se-detenga-a-la-puerta-de-los-cies/

Acampada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga:
http://malaga.tomalaplaza.net/2011/08/07/acampada-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-malaga/

Manifiesto con las organizaciones promotoras de la campaña “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE” (pdf):
http://www.inmigrapenal.com/Paginas/Documentos/Manifiesto%20QDERECHoNOSEDETENGA.260511…pdf

“Los CIES, el infierno en nuestra tierra” (Público)
http://blogs.publico.es/lapreguntadora/los-cies-el-infierno-en-nuestra-tierra/89/

¿Quieres contribuir a construir la comunidad de Avaaz?
Somos una organización enteramente sostenida por pequeñas donaciones individuales y no aceptamos dinero de gobiernos o corporaciones. Nuestro dedicado equipo de campañas se asegura de que todas las contribuciones, incluso las más pequeñas, den un alto rendimiento:   Dona Aqui

 Avaaz es una red de campañas global de 10 millones de personas,
que trabaja para conseguir que las opiniones y valores de la gente en todo el mundo modelen los procesos de toma de decisión. El vocablo “Avaaz” significa “voz” o “canción” en muchos idiomas. Los miembros de Avaaz pertenecen a todas las naciones del mundo; nuestro equipo está ubicado en 13 países a lo largo de 4 continentes y opera en 14 idiomas. Para conocer más sobre las campañas más importantes de Avaaz, haz clic aquí, o síguenos en Facebook o Twitter.

Este mensaje fue enviado a luis@avaaz.org. Para cambiar tu correo electrónico, idioma, desuscribirse, u otras preferencias, contáctanos a través de este formato — o simplemente haz clic aquí para terminar tu suscripcción, o escribe a unsubscribe@avaaz.org

Para contactar a Avaaz, no respondas a esta dirección de e-mail. Escríbenos un mensaje en www.avaaz.org/es/contact o llámanos al +1-888-922-8229 (EE.UU.).

 

Comunicado de prensa del Foro de Inmigración y Médicos do Mundo

 

Médicos del Mundo y el Foro de Inmigración rechazan las restricciones al acceso a sistema sanitario público establecidas por la Consellería de Saude de la Xunta de Galicia

Médicos del Mundo y el Foro de Inmigración muestran su rechazo frontal a las actuaciones devenidas de la Orden del 5 de septiembre de la Consellería de Saude de la Xunta de Galicia por la que se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y desempleadas. La Orden limita el acceso a la asistencia sanitaria a personas sin recursos económicos suficientes y lo condiciona a una antigüedad de 183 días antes de autorizar la tarjeta sanitaria, indispensable para toda consulta o receta médica.

El articulado de la ley autonómica establece trabas al acceso a la tarjeta sanitaria para los extranjeros. A partir del próximo 1 de enero, el Sergas exigirá una antigüedad mínima en el padrón de 183 días antes de autorizar la tarjeta sanitaria, indispensable para toda consulta o receta médica. Esta condición para acceder a la tarjeta va a limitar el acceso a la atención primaria en los centros de salud. El nuevo reglamento, en vigor desde el 29 de septiembre, viene a incrementar las barreras que encuentran las personas extranjeras en acceder al derecho a la salud y plantea rebajar un derecho en lugar de garantizarlo.

La Orden de la Consellería de Saude vulnera el propio marco legal español, que reconoce y garantiza el principio de universalidad del derecho a la salud y es  contraria a leyes estatales como la Ley General de Sanidad 14/1986 y de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (diciembre 2009) que establece en su artículo 12: “Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles” sin incluir periodo mínimo de empadronamiento como ahora hace intenta el Servizo Galego de Saúde.

Además, contraviene normas internacionales al establecer criterios limitantes que rompen el principio de equidad como queda establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966)  y el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos (1948).,

Médicos del Mundo y el Foro de Inmigración reivindican  el derecho a la salud como un derecho universal y sobre el que no puede establecerse una limitación por vía administrativa como se establece en la Orden de la Consellería de Saude de la Xunta de Galicia al establecer, además del empadronamiento, una antigüedad de 183 días de residencia en España

El argumento esgrimido por los valedores de la iniciativa en relación a un supuesto abuso por parte de las personas inmigrantes como justificación para instaurar el presente reglamento no puede servir como coartada para menoscabar  el derecho fundamental a la salud de las personas más vulnerables.

No es cierto que las personas inmigrantes vengan a Galicia o a España para aprovecharse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria. Numerosos estudios concluyen que, en general, las personas  extranjeras utilizan menos los servicios sanitarios que la población española. El último ejemplo lo tenemos en el estudio desarrollado en la Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que concluye que, a igual edad y enfermedad, los extranjeros que provienen de países con rentas bajas acuden menos al médico de familia.

Tampoco es verdad que las personas inmigrantes generen un coste económico al sistema de salud superior al que aportan vía impuestos. Debemos recordar que el Sistema Nacional de Salud responde a un modelo de prestación no contributiva que se financia mediante los impuestos en el que cada persona aporta según sus ingresos y recibe servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades de salud.

Lo que está constatado es que limitar el acceso exclusivamente a los servicios de urgencia, más costosos que la atención primaria, puede llevar a un agravamiento o cronificación de la enfermedad  a causa de un diagnóstico o tratamiento tardío. La atención de urgencias será mucho más costosa para el sistema de la misma forma que lo sería el tratamiento de patologías transmisibles que podrían haber sido atajadas con una atención primaria adecuada.

Médicos del Mundo y el Foro de Inmigración reclaman el papel que las Administraciones Públicas tienen que jugar en tiempos de crisis para garantizar el acceso a los servicios de salud. Ambas organizaciones van a supervisar las consecuencias de estas restricciones al derecho a la salud de  las personas desempleadas, en situación de exclusión social, e  inmigrantes, y ejercerán las medidas a su alcance para la defensa de este derecho.

CONTACTOS DE PRENSA:

Foro de la Inmigración

Teléf de contacto: 662 307 019 / Correo electrónico: foroinmigracionsantiago@yahoo.es

Médicos do Mundo / Médicos del Mundo Galicia

Teléf de contacto: 981 578 182 / Correo electrónico: galicia@medicosdelmundo.org

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

http://www.forogi.wordpress.com