FORO DE INMIGRACIÓN (SÓ ASOCIACIÓNS DA ZONA DE SANTIAGO)

CONVOCATORIA DE XUNTANZA ORDINARIA PARA O MÉRCORES  DÍA 4 DE DECEMBRO ÁS 20:30 H NO CTC (SAN ROQUE Nº6 BIS). TEL: 981-576142-981580506
ORDE DO DÍA (Podemos incluir calquera outra cuestión que consideredes importante)
1.- Aprobación da acta da xuntanza anterior.
 
2.- Información sobre diversas actuacións realizadas en relación con actuacións discriminatorias cara ao colectivo inmigrante. Información das actuacións desenvolvidas en relación co acceso ao sistema sanitario das persoas inmigrantes en situación irregular,  en colaboración con Médicos do Mundo, Amnistia Internacional, Plataforma SOS Sanidade Pública e Asociación Galega de Medicina Familiar coas que  constituímos  a Rede Galega en Defensa do Dereito á Saúde : Xuntanza coa Consellería de Sanidade o día 18 de decembro para a avaliación do PGPSP. Outras actuacións.
 
3.- Comunicado e Acto para a Celebración da Día Mundial das Migracións(18-11-2013). Proposta de lugar e formato  para a celebrar o Acto Central desa Celebración
 
4.- Propostas e Actuacións saídas de Asemblea:   Xuntanza do Foro Galego  sobre reparto de alimentos  celebrada en novembro .  Xuntanza do 11 de Xaneiro sobre o tema da persecución policial do colectivo  coordenada polas compañeiras de A Coruña.
 
5.- Novas propostas para o ano 2014.
 
6.-Información de Actividades das Asociacións e Entidades do Foro.
 
7.- Preguntas e Suxestións.
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142