ACTO PÚBLICO  DE DENUNCIA DOS NOVO REQUISITOS DISCRIMINTARIOS PARA O ACCESO Á NACIONALIDADE E EN CONTRA DOS INFORMES DE INTEGRACIÓN

 
RECORDADE A TOD@S ÁS QUE POIDADES QUE O  DÍA XOVES 28 DE XANEIRO Á PARTIR DAS 17:00 H QUEDAMOS DÍANTE DA ACADEMIA IRIA FLAVIA (RÚA PÉREZ CONSTANTI Nº 18) EN SANTIAGO PARA FACER UN ACTO PÚBLICO DE DENUNCIA NO LUGAR ONDE SE DESENVOLVERÁ, DENDE ÁS 18:00 H, A PRIMEIRA DAS PROBAS DE CULTURA XERAL QUE SE CELEBRA EN GALICIA (UN DOS NOVOS REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR A NACIONALIDADE ESPAÑOLA ).
 
Xuntamos o texto de Posicionamento do Foro sobre esta Cuestión.
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142
.

POSICIONAMENTO DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN EN RELACIÓN CO NOVO PROCEDEMENTO DE ACCESO Á NACIONALIDADE ESPAÑOLA E EN RELACIÓN COS INFORMES DE INTEGRACIÓN

1.-  O NOVO PROCEDEMENTO DE ACCESO Á NACIONALIDADE ESPAÑOLA: MÁIS DISCRIMINATORIO, MÁIS CUSTOSO E PRIVATIZADOR.

O novo procedemento de acceso á nacionalidade española, que establece a nova Lei de Rexistro Cívil  que entrou en vigor o pasado mes de outubro , implica engadir as xa duras e dificíles condicións que  establecia a anterior Lexislación  as seguintes :

 • Unhas taxas administrativas de 100 Euros, novidade que evidentemente non pode ter máis que afán recadador e que afecta a un dos colectivos máis penalizados pola dura Crise Económica que aínda sufrimos.
 • A realización para todas as persoas que o soliciten dunha proba de cultura española obrigatoria, que é fondamente discriminatoria xa que as persoas migrantes que solicitan á nacionalidade precisan xa un tempo de estancia regular amplo., e non se esixe para as persoas nacidas en territorio español que teñen esa nacionalidade. Esa proba, dependente do Instituto Cervantes, que convenía con entidades privadas á realización da mesma ao longo do territorio español ademáis :
 • Esixe un novo desembolso económico (85 Euros)
 • Precisa dun procedemento dixital de inscrición, claramente non accesible para todas as persoas interesadas.
 • Esixe en moitos casos un desprazamento importante, xa que en Galicia, só unha Academía privada situada en Santiago de Compostela desenvolve esta proba.
 • É unha proba única e simultánea  (como se falaramos dun proceso de oposición públicas), mensual (o último xoves de cada mes, ás 18:00 h, excepto os meses de decembro e agosto) e con prazas limitadas, o que supón un problema importante xa que debe armonizarse con outras documentacións imprescindibles no proceso, como os certificados de penais que teñen caducidade temporal.
 • É unha proba difícil, tendo en conta que podemos falar de persoas maiores, con escasa formación previa, etc . É imprescindible aprobala, non basta con presentarse á mesma.
 • Abre camiño a un proceso privatizador lamentable , xa que é unha Academia privada, no caso de Galicia, a que se beneficia deste requisito. Esa Academia de forma absolutamente inmoral ofrece un curso preparatorio bastante custoso previo á mesma. Obviando á posibilidade de que foran entidades públicas, os concellos por exemplo, ás que de forma gratuita desenvolverán á mesma.

 

 • Implica para as persoas que o soliciten que non tiveran como lingua materna o español, tamén de forma obrigatoria, a acreditación dun nivel de coñecemento da lingua española equivalente o A2. Isto supón unha segunda e tremenda discriminación para o colectivo de migrantes que non proceden orixinariamente de Latinoamérica. Na práctica supón  a necesidade de obter esta acreditación en entidades públicas ou privadas habilitadas para esta actividade . Supón novos gastos (140 Euros de matrícula)) e novas dificultades para persoas non necesariamente acostumadas a estudar e ás que se lles esixe un nivel de coñecemento da lingua española que non se lle esixe as persoas que teñen  esa nacionalidade por nacemento.
 • O conxunto do proceso de obtención da nacionalidade suporía un custo mínimo no entorno dos 325 Euros por persoa, sen contar os desprazamentos, superando esta tremenda carreira de obstaculos  no primeiro intento.

1.-  OS INFORMES DE INTEGRACIÓN: DISCRIMINATORIOS, DE MOI DUBÍDOSA EFICACIA, E TAMÉN CUSTOSOS EN TEMPO .

A Xunta de Galicia no DOG do 10 de decembro de 2015, estableceu a normativa para o desenvolvemento no ámbito da nosa Comunidade Autónoma destes Informes que recolle a Lexislación estatal de Estranxeiría. Os Informes son unha documentación non obrigatoria que a persoa estranxeira pode incluir na súa renovación de autorización de residencia e traballo, e que poden substituír o cumprimento doutros requisitos da Renovación.

 • En primeiro lugar a mera esixencia de xustificación de “integración”, concepto tan discutible, supón unha lamentable discriminación e unha forma máis de racismo institucional que establece o Estado Español en colaboración aquí coa Xunta de Galicia.
 • En segundo lugar o carácter totalmente discrecional do “poden substituír”, non garante que a aportación do mesmo permita obter á renovación solicitada.  Se existen eses informes, alomenos o Ministerio do Interior debe establecer normativamente que subsituen o cumprimento doutros requisitos e garantir polo tanto a obtención da Renovación solicitada ás persoas que os aporten.
 • Atopámonos ademáis na regulamentación galega, nun cursiño moi longo, de 40 horas para obter eses Infomes de Integración, impartido por ONGs, o que supón gastos, desprazamentos, esixencia de estudos para persoas non necesariamente acostumadas, etc. Unha discriminación e unha dificultade importante, de novo para moitas persoas.

3.- POLO TANTO, O FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN DIANTE DESTA SITUACIÓN , ESIXE:

– Eliminación das dúas novas probas obrigatorias no  proceso de acceso á nacionalidade española e das taxas admnistrativas novas incorporadas ao proceso, antes gratuito.

– Mentres isto non sucede, alomenos establecemento de convenios con entidades públicas, os  concellos fundamentalmente,  para a realización de probas sinxelas e adaptadas á formación e traxectoria das persoas examinadas. Garantía do carácter gratuito das mesmas e da posibilidade realizalas nos concellos de residencia. Debe impedirse  que empresas privadas se beneficien, e de que maneira, da realización destas probas.

-Eliminación por fondamente discriminatorios dos chamados “Informes de Integración “ . Substitución dos mesmos por outros mecanismos que flexibilicen o proceso de renovación das autorizacións  das persoas sen ter que acudir a este modelo racista.

-Mentres o anterior non sucede, garantía de utilidade clara dos citados Informes nos procesos de renovación das autorizacións. Simplificación e adecuación dos mesmos á formación e traxectoria das persoas interesadas. Nese sentido un  curso moito máis curto e  que poida impartirse nun só día, debía ser suficiente.

ACTO PÚBLICO A FAVOR DA SANIDADE UNIVERSAL

ACTO PÚBLICO A FAVOR DA SANIDADE UNIVERSAL
No  marco da Rede Galega en Defensa da Saúde (con Médicos do Mundo, SOS Sanidade Publica, Aministia Internacional, e Asociación Galega de Medicina Familiar) faremos  o mércores día 22 de abril un Acto Público na Facultade de Medicina ás 12:00 h, convocando aos partidos políticos para que asinen o Compromiso a favor da Sanidade Universal (comprometéndose a derogar o decreto de abril de 2012 que modificou o sistema sanitario) que ven difundindo Médicos do Mundo por todo o Estado. Participaran e asinaran: PSdG-PSOE, BNG, EU, ANOVA, PODEMOS.

ACTO PÚBLICO DE DENUNCIA DAS DISCRIMINACIÓNS QUE SOFREN AS PERSOAS MIGRANTES

O Foro Galego de Inmigración, xunto coa Oficina de Dereitos Sociais de Coia e máis o Grupo de Axitación Social (GAS), convocamos un acto público, con rolda de prensa previa o martes día 11 de novembro a partires das 11:00 diante da Delegación da Xunta de Galiza en Vigo(r/Concepción Areal 8) para denunciar a intolerable discriminación que sofren ás persoas migrantes comunitarias no acceso ás prestacións sociais da Xunta de Galiza.
O acto incluirá unha concentración de colectivos sociais aberta ao conxunto da cidadanía, e a lectura dun comunicado conxunto.
Xúntase cartel para a difusión
FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142
Cartel Vigo

CAMPAÑA CURAR ES UN DERECHO, MÉDICOS DO MUNDO

En la mayoría de los países europeos se niega a personas inmigrantes sin permiso de residencia el derecho a la asistencia médica.

Quienes prestan asistencia a las personas inmigrantes en situación irregular pueden ser penalizados por ello, según algunas leyes nacionales dentro de la UE.

 

ÚNETE A CURARESUNDERECHO.ORG   

 Estimados compañeiros/as do foro de Inmigración

Recibide un cordial saúdo en nome de Médicos do Mundo e no meu propio. Póñome en contacto con vos para darvos a coñecer, unha iniciativa de ámbito europeo coa cal a Rede HUMA (Rede europea para o acceso non discriminatorio á asistencia sanitaria de inmigrantes sen permiso de residencia e solicitantes de asilo) quere promover a defensa do dereito á saúde das persoas inmigrantes en situación administrativa irregular.

A través do seu traballo de campo e investigacións recentes, Médicos do Mundo puido comprobar que, dentro das fronteiras da UE, o dereito fundamental á saúde non está plenamente garantido para a poboación inmigrante sen permiso de residencia. Estas persoas atópanse con diferentes barreiras legais, administrativas, culturais, e lingüísticas entre outras, e prácticas discriminatorias que se repiten, de maneira máis ou menos significativa, nuns e outros países.

O estudo comparativo das lexislacións de dez países europeos Acceso á saúde das persoas inmigrantes e os solicitantes de asilo en 10 países da Unión Europea , de 2009, elaborado pola Rede HUMA ,da que é membro Médicos do Mundo, mostra como as persoas sen permiso de residencia son segregadas por disposicións legais e administrativas. Nalgúns países, como Suecia, non teñen dereito a ningunha cobertura sanitaria de forma gratuíta, nin sequera en caso de emerxencia ou de parto.

 En diferentes leis nacionais, dentro da UE, inclúense disposicións que penalizan a asistencia a persoas inmigrantes en situación irregular, aínda que esta realícese sen ánimo de lucro. Esta realidade choca co noso código deontolóxico como profesionais da saúde.

En España, aínda que a Lei de Estranxeiría recoñece o dereito á sanidade de todas as persoas residentes independentemente da súa situación administrativa, na práctica este dereito vese recortado, xa sexa por disposicións administrativas ou por unha ineficaz adaptación do propio sistema sanitario. No contexto dunha Europa onde existe unha tendencia a establecer os chamados delitos ou faltas de solidariedade, máis aló mesmo do que obriga as propias Directivas da UE, faise imperativo unir forzas en defensa do dereito universal á saúde.

Por estes motivos, Médicos do Mundo, xunto co resto de organizacións membros da Rede europea HUMA, lanzou a Declaración europea do persoal sanitario Por un acceso á atención médica non discriminatoria, que apela, a todo o colectivo de profesionais da saúde, a reafirmar a súa lealdade co código ético médico e reclamar os medios e recursos apropiados para poder exercer plenamente a nosa responsabilidade profesional  de prestar asistencia médica a todas e todos os nosos pacientes sen discriminación.

Entre as adhesións recibidas queremos destacar algunhas organizacións europeas como o Standing Committee of European Doctors (CPME); European Federation of Salaried Doctors (FEMS); Organización Médical Mundial;  European Association of Senior Hospital Physicians (AEMH); Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG)

Do mesmo xeito, Médicos do Mundo quere convidarvos a apoiar esta Declaración coa súa adhesión, así como na súa difusión entre os vosos compañeiros ou asociacións das que formedes parte.

Tamén podedes consultar o contido desta campaña a través de CURARESUNDERECHO.ORG

Agradecendo a vosa atención, e co ánimo de que entre todos poidamos chegar a maior cantidade de persoas e que estas firmen a sua adhesión antes de finais de FEBREIRO despídome cordialmente:

                   

     Fd: Felipe Noya .

Vicepresidente 1º Médicos del Mundo España.

 PD: calquera información que precisedes podedes poñervos en contacto con Belén ou Felipe, ademaís no dossier que vos achego en correos adxuntos tedes toda a información sobre que se espera que se faga coa campaña. Sobre todo, facedea chegar a todos os vosos contactos sanitarios.

Probablemente a campaña vos chegará tamen  a través do voso correo, a aquelas asocacións que traballachedes con nos neste ano e no ano pasado, para invirtavos a participar con nos nas reunións que himos ter con asocacións sanitarias na difusión da campaña.

Link Videos da campaña:

 http://www.youtube.com/MedicosdelMundo#p/a/u/2/TO162cpmz8A

http://www.facebook.com/CurarEsUnDerecho#!/CurarEsUnDerecho?v=wall

Bicos mil.

Belén Torrón Ruiz

Técnica Programas Inmigración

Médicos do Mundo en Galicia

Rúa Eduardo Pondal, 2, baixo

15.702 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono/Fax: 981.578.182/móvil:639.078.172

belen.torron@medicosdelmundo.org

 

http://medicosdomundogalicia.blogspot.com

 

COMBATEMOS TÓDALAS ENFERMIDADES, INCLUÍDA A INXUSTIZA